Kelembagaan

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

 

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, disingkat PKK, adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai gerakan pembangunan masyarakat,  pada tahun 1961 panitia penyusunan tata susunan pelajaran pada Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kementerian Pendidikan bersama kementerian-kementerian lainnya. 

10 Program Pokok PKK pada hakekatnya merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu :

  1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
  2. Gotong Royong
  3. Pangan
  4. Sandang
  5. Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga
  6. Pendidikan dan Ketrampilan
  7. Kesehatan
  8. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
  9. Kelestarian Lingkungan Hidup
  10. Perencanaan Sehat
NO NAMA JABATAN
1. Hj. NURBETTY KETUA
2. NENENG ATIKAH WAKIL KETUA
3. ELI SEKERTARIS
4. Hj. ASSULAWATY BENDAHARA
5. ROSMAWATI KETUA POKJA
6. NENGSIH KETUA POKJA
7. AMSI WIDIASTUTI KETUA POKJA
8. INAH KETUA POKJA